TECHNIK MASAŻYSTA

Tryb nauczania: dzienny i wieczorowy

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Technicy masażyści mogą być zatrudnieni: w klinikach i szpitalach klinicznych akademii medycznych, szpitalach wojewódzkich, miejskich, uzdrowiskach, placówkach rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ośrodkach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, instytucjach prowadzących działalność rehabilitacyjną i profilaktyczną (domy pomocy społecznej, spółdzielczość inwalidzką, fundacje na rzecz niepełnosprawnych).

Plan nauczania dzienny - informacje

Plan nauczania wieczorowy - informacje 

 

1